HELP CENTER

Video Playlist
1/14 videos
1
ขั้นตอนการลงทะเบียนกับ Loyverse บน Sunmi V2
ขั้นตอนการลงทะเบียนกับ Loyverse บน Sunmi V2
2
ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บน Sunmi V2
ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บน Sunmi V2
3
ขั้นตอนการลงรายการสินค้าบน Sunmi V2
ขั้นตอนการลงรายการสินค้าบน Sunmi V2
4
ขั้นตอนการตั้งค่าใบเสร็จบน Sunmi V2
ขั้นตอนการตั้งค่าใบเสร็จบน Sunmi V2
5
ขั้นตอนการเพิ่มช่องทางการชำระเงินบน Sunmi V2
ขั้นตอนการเพิ่มช่องทางการชำระเงินบน Sunmi V2
6
ขั้นตอนการเพิ่มรายการส่วนลดบน Sunmi V2
ขั้นตอนการเพิ่มรายการส่วนลดบน Sunmi V2
7
ขั้นตอนการยกเลิกบิลบน Sunmi V2
ขั้นตอนการยกเลิกบิลบน Sunmi V2
8
ขั้นตอนการสร้างเบอร์โต๊ะบน Sunmi V2
ขั้นตอนการสร้างเบอร์โต๊ะบน Sunmi V2
9
ขั้นตอนการเพิ่ม POS ใช้งานในมือถือบน Sunmi V2
ขั้นตอนการเพิ่ม POS ใช้งานในมือถือบน Sunmi V2
10
ขั้นตอนการหมวดหมู่สินค้าบน Sunmi V2
ขั้นตอนการหมวดหมู่สินค้าบน Sunmi V2
11
ขั้นตอนการสร้างเครื่องพิมพ์ในห้องครัวบน Sunmi V2
ขั้นตอนการสร้างเครื่องพิมพ์ในห้องครัวบน Sunmi V2
12
ขั้นตอนการสร้างทางเลือกการสั่งออร์เดอร์บน Sunmi V2
ขั้นตอนการสร้างทางเลือกการสั่งออร์เดอร์บน Sunmi V2
13
ขั้นตอนการสร้างบิลรายการขาย และการใส่ส่วนลดบน Sunmi V2
ขั้นตอนการสร้างบิลรายการขาย และการใส่ส่วนลดบน Sunmi V2
14
ขั้นตอนการติดตามสินค้าในสต๊อกบน Sunmi V2
ขั้นตอนการติดตามสินค้าในสต๊อกบน Sunmi V2
Shopping Cart