บริษัท ซันมิ ทีเอช จำกัด จัดกิจกรรม CSR

CN

admin

December 15, 2023

บริษัท ซันมิ ทีเอช จำกัด จัดกิจกรรม CSR

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566, บริษัทซันมิ ทีเอช มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นสังคมที่ดีโดยการเข้าร่วมกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลเด็กวัยทารก และการแจกจ่ายขนมแก่เด็กอนุบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาภายใต้การปกครองของพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ที่เป็นผู้ปกครองของเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมบ้านและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นที่สอนโดยตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ทางสังคมของเด็ก และยังเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่าระหว่างทีมงานของบริษัทและชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาว โดยทำให้ทีมงานรู้สึกเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จจากการที่สามารถสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความหมายที่สำคัญนี้ได้อย่างเต็มที่ในชุมชนท้องถิ่นของพัทยาและสร้างการเชื่อมโยงที่มีความหมายระหว่างบริษัทและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายได้อย่างเต็มที่เช่นกันวันนี้และในอนาคตต่อไป