การขอหมายเลขเครื่องชำระเงินกับกรมสรรพากร

CN

admin

April 27, 2022

การขอหมายเลขเครื่องชำระเงินกับกรมสรรพากร

คุณสามารถขอหมายเลขเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับกรมสรรพากรได้โดยสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองเพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.เอกสารขออนุมัติการใช้เครื่องบันทึกเงินสด (ภ.พ. 06)

2.แบบแจ้งการจัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของกรมสรรพากร (ภ.อ. 11)

3.เอกสารแนบอนุมัติ

 

รายละเอียดและวิธีการกรอก ภ.พ 06

1.ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

2. ชื่อสถานประกอบการหรือชื่อร้านของคุณ

3. ที่อยู่ธุรกิจหรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณลงทะเบียนไว้

4. วันที่ยื่นจดทะเบียนภ.ป.20

5.ใส่ชื่อรายการสินค้าหรือบริการในธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เรียงลำดับจากมากไปน้อย

6.เลือกประเภทธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

7.กรอกที่อยู่สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ต้องการลงทะเบียนเครื่องเก็บเงิน

8.ทำเครื่องหมายถูก / ที่ประเภทคอมพิวเตอร์และระบุจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการออกใบกำกับภาษีและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

9.ช่อง คือเลขเครื่องคอมพิวเตอร์(Serial number )และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่คุณใช้ ป้อนหมายเลขในแบบฟอร์มอุปกรณ์ ทั้งสองประเภทจะต้องอยู่ที่แคชเชียร์หน้าร้านเท่านั้น

10.เลือกประเภทของอุปกรณ์และเลือกประเภทใบกำกับภาษี

รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.อ. 11

1.ระบุสาขากรมสรรพากรพื้นที่ที่ธุรกิจหรือร้านค้าที่คุณตั้งอยู่

2.ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคลที่ลงทะเบียนและได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก

3.ที่อยู่ธุรกิจหรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณลงทะเบียนไว้

รายละเอียดเอกสารแนบประกอบคำอนุมัติ

1.แบบฟอร์มคุณลักษณะ (ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแอปพลิเคชั่นที่ใช้)

2.ข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในร้าน (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหรือลิ้นชักเก็บเงิน)

3.แผนผังที่ตั้งเครื่องบันทึกเงินสด

4.แผนภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย

5.ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบย่อและ/หรือแบบเต็ม

หลังจากเตรียมเอกสารให้นำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทั้งหมดไปที่กรมสรรพากร

– ติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ของคุณ ในกรณีที่ขออนุมัติหลายสาขา ให้ไปที่สำนักงานสรรพากรใกล้สำนักงานใหญ่ของธุรกิจของคุณ

หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ POS ID ซึ่งจะต้องระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือ กำกับภาษีอย่างย่อที่ออกให้จากPOSของคุณ