หงส์ทองเฟี้ยวติวัลนครราชสีมา

February 15, 2024

หงส์ทองเฟี้ยวติวัลนครราชสีมา

หงส์ทองเฟี้ยวติวัลนครราชสีมา

มอบความเฟี้ยวแบบยาวๆ #หงส์ทองเฟี้ยวติวัล ณ ลานห้างโกลบอลเฮ้าส์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เทศกาลดนตรีในครั้งนี้ พบกับ ศิลปิน อาทิ Indigo, Bigass, Cocktail, Rachyo โดยเครื่อง POS ของ SUNMITH เข้าร่วมงาน ผ่านตัวเครื่อง SUNMI K2 และ SUNMI D2s Plus Dual Screen โดยใช้ในการออกใบเสร็จ และใบออเดอร์ เพื่อนำไปแลกกับเครื่องดื่มภายในงาน และเพื่อใช้ในการ สรุปยอดขาย ดูรายงานลูกค้าที่เข้าร่วมในงานในครั้งนี้

และสามารถติดตามความเฟี้ยว ครั้งต่อไปที่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หาดใหญ่คาร์เทรนเนอร์ พร้อมทั้งพบกับศิลปิน Retrospect, Big Ass, FIIXD X 1MILL, Indigo