ข้อดีของระบบสต๊อกสินค้า

CN

admin

August 17, 2022

ข้อดีของระบบสต๊อกสินค้า

ทำให้ทราบถึงสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้า รวมถึงทราบเวลาที่มีการเข้าออกของสินค้า

ทำให้ทราบถึงสถิติการขายสินค้าในแต่ละช่วงเวลาทำให้สามารถคำนวณการสั่งซื้อสินค้ารอบถัดไปได้

ทำให้ทราบว่าสินค้าอยู่ส่วนใดของคลังสินค้า และสะดวกต่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

ลดการทำงานผิดพลาดในการทำงานจากมนุษย์ เช่น การนับสต๊อกสินค้าเป็นต้น

ทำให้ทราบจำนวนของสินค้าทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โกดัง

ระบบสต๊อกสินค้า จะช่วยให้การเก็บสต๊อกสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การตรวจนับสินค้าในสต๊อกเป็นไปได้อย่าง แม่นยำ รวดเร็ว และยังช่วยให้คุณนับสต๊อกสินค้าได้ง่ายขึ้น หากสนใจระบบขายหน้าร้าน ขอแนะนำ โปรแกรมขายหน้าร้าน LOYVERSE โปรแกรมขายหน้าร้านใช้งานได้ฟรี ไม่มีรายเดือน

โปรแกรม LOYVERSE ติดตั้งมาพร้อมใช้งานในเครื่อง SUNMI POS ทุกเครื่อง