การขอหมายเลขเครื่องชำระเงินกับกรมสรรพากร

คุณสามารถขอหมายเลขเครื่องบันทึกการเก็บเงินกับกรมสรรพากรได้  โดยสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองเพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1.เอกสารขออนุมัติการใช้เครื่องบันทึกเงินสด (ภ.พ. 06)

 2.แบบแจ้งการจัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของกรมสรรพากร (ภ.อ. 11)

 3.เอกสารแนบอนุมัติ

รายละเอียดและวิธีการกรอก ภ.พ 06

 1.ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 2. ชื่อสถานประกอบการหรือชื่อร้านของคุณ

 3. ที่อยู่ธุรกิจหรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณลงทะเบียนไว้

 4. วันที่ยื่นจดทะเบียนภ.ป.20

 5.ใส่ชื่อรายการสินค้า  หรือบริการในธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เรียงลำดับจากมากไปน้อย

 6.เลือกประเภทธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

 7.กรอกที่อยู่สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ต้องการลงทะเบียนเครื่องเก็บเงิน

 8.ทำเครื่องหมายถูก / ที่ประเภทคอมพิวเตอร์  และระบุจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการออกใบกำกับภาษีและกรอกราย  ละเอียดให้ครบถ้วน

 9.ช่อง คือเลขเครื่องคอมพิวเตอร์(Serial number )  และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่คุณใช้ ป้อนหมายเลขในแบบฟอร์มอุปกรณ์ ทั้งสองประเภทจะต้องอยู่ที่แคชเชียร์หน้าร้านเท่านั้น

 10.เลือกประเภทของอุปกรณ์  และเลือกประเภทใบกำกับภาษี

รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.อ. 11

  1.ระบุสาขากรมสรรพากรพื้นที่ที่ธุรกิจหรือร้านค้าที่คุณตั้งอยู่

 2.ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคลที่ลงทะเบียนและได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก

 3.ที่อยู่ธุรกิจหรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณลงทะเบียนไว้

รายละเอียดเอกสารแนบประกอบคำอนุมัติ

 1.แบบฟอร์มคุณลักษณะ (ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแอปพลิเคชั่นที่ใช้)

 2.ข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในร้าน (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหรือลิ้นชักเก็บเงิน)

 3.แผนผังที่ตั้งเครื่องบันทึกเงินสด

 4.แผนภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย

 5.ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบย่อและ/หรือแบบเต็ม

หลังจากเตรียมเอกสารให้นำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทั้งหมดไปที่กรมสรรพากร

– ติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ของคุณ ในกรณีที่ขออนุมัติหลายสาขา ให้ไปที่สำนักงานสรรพากรใกล้สำนักงานใหญ่ของธุรกิจของคุณ

 หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ POS ID ซึ่งจะต้องระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือ กำกับภาษีอย่า

งย่อที่ออกให้จากPOSของคุณ

 

  อ่านเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร:https://www.rd.go.th/publish/44309.0.html

Shopping Cart
0
  0
  ตระกร้าสินค้า
  รถเข็นของคุณว่างเปล่าย้อนกลับ
   Calculate Shipping
   Apply Coupon