ข้อคำนึงสำหรับการเปิดธุรกิจ – SUNMI TH

ข้อคำนึงสำหรับการเปิดธุรกิจ - SUNMI TH

การเปิดธุรกิจเป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนและคำนึงถึงหลายปัจจัยที่สำคัญ เพื่อให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น. นี่คือบางปัจจัยที่ควรคำนึงถึง: 1. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis): ทราบถึงตลาดที่เป้าหมายและความต้องการของลูกค้า ทำการวิเคราะห์คู่แข่ง และเข้าใจแนวโน้มทางตลาด.
 • เป้าหมาย : การทำธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในตลาดเสนอ Silver community.
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง: การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาด, เช่น ผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับผู้สูงอายุจากบริษัท A, B, และ C.

 

 1. แผนธุรกิจ (Business Plan): การวางแผนธุรกิจที่เป็นรายละเอียด, รวมถึงวิสัยทัศน์, พันธกิจ, แผนการตลาด, และแผนการเงิน.
 •  วิสัยทัศน์ : การให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุทุกระยะอายุ.
 • พันธกิจ:การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญและเพิ่มพลังงานในรูปแบบที่สะดวกและอร่อย.
 1. การเลือกประเภทของธุรกิจ (Business Model): การกำหนดรูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสม, เช่น การขายสินค้า, การให้บริการ, หรือการผลิต.
 • รูปแบบทางธุรกิจ: ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ.
 • กลยุทธ์การตลาด:การขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์และในร้านขายของท้องถิ่น.
 1. การเลือกสถานที่ (Location): การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ, ซึ่งคำนึงถึงตลาด target และความสะดวกสบายของลูกค้า.
 •  ที่ตั้ง:สร้างโรงงานผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีค่าเช่าที่เหมาะสม.
 • ตลาดเป้าหมาย:การเลือกที่ตั้งสำหรับสะดวกในการเข้าถึงตลาดที่มีผู้สูงอายุในระยะใกล้.

5. การวางแผนเงินทุน (Financial Planning): การประมาณการความต้องการทางการเงิน, การระดมทุน, และการวางแผนการเงินที่ยืนยันได้.

 • ความต้องการทางการเงิน:การตั้งเป้าหมายรายได้ตามแผนธุรกิจใน 3 ปีแรก.

 • การระดมทุน:วางแผนการระดมทุนจากผู้ลงทุนและสินเชื่อธุรกิจ.

  1. การตรวจสอบกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Compliance): การคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการทำธุรกิจตามหลักของสังคม.
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย:สร้างนโยบายที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ.
  • การระดมทุน:ทำการบันทึกภาษี, การตรวจสอบข้อกำหนดทางภาษี และการสร้างสัญญาต่าง .
 1. การสร้างแบรนด์ (Brand Building): การสร้างและสร้างสรรค์ตราสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างความทรงจำและความน่าเชื่อถือในตลาด.
 • ตราสินค้า: สร้างตราสินค้าที่สื่อถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ.
 • กลยุทธ์การตลาด: การใช้โซเชียลมีเดียและการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรู้สึกและความจำ.
 1. การตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Assessment): การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนการจัดการความเสี่ยง.
 • การวางแผนความเสี่ยง:การระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนการจัดการ.
 • นโยบายความปลอดภัย:การสร้างนโยบายและมาตรการความปลอดภัยที่เพื่อป้องกันความเสี่ยง.
 1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management): การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์, การสรรหาและการพัฒนาทีมงาน.
 • การสรรหา: การวางแผนสรรหาบุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม.
 • พัฒนาทีมงาน:การให้โครงสร้างการพัฒนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโต.
 1. การตลาดและโปรโมชั่น (Marketing and Promotion): วางแผนกลยุทธ์การตลาดและโปรโมชั่นเพื่อสร้างความรู้สึกและดึงดูดลูกค้า.
 • กลยุทธ์การตลาด:การใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย.
 • โปรโมชั่น:การสร้างโปรโมชั่นและส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าในระหว่างเปิดตัว.

การคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้และการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นในท้องตลาด.สนใจจะเปิดธุรกิจแล้วต้องใช้ POS ติดต่อได้ที่ Line:@SUNMITH

เบอร์ติดต่อ : 021147173

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
0
  0
  ตระกร้าสินค้า
  รถเข็นของคุณว่างเปล่าย้อนกลับ
   Calculate Shipping
   Apply Coupon